#myimpermohome wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Impermo Share your home with #myimpermohome

1. De onderneming Impermo NV, organiseert een wedstrijd met als naam “Wedstrijd Share your home with #myimpermohome “.
2. De wedstrijd start elke maand opnieuw en loopt vanaf het begin van de maand tot het einde van de maand.
3. Er kan enkel worden deelgenomen door een post op Instagram te plaatsen met een foto waarop een product te zien is dat aangeboden wordt door de onderneming. Deze post dient vergezeld te gaan door de hashtag #myimpermohome en het Instagram-account van de deelnemer dient openbaar te zijn.
4. Gedurende de actieperiode wordt maandelijks een winnaar aangeduid die recht heeft op een prijs. Deze maandelijkse winnaar zal aangeduid worden op basis van de ingediende foto. De aanduiding van de winnaar is definitief en bindend. De onderneming zal hierover niet in discussie gaan.
5. De foto, het Instagram-account en de identiteit van de winnaar kan bekend worden gemaakt op verschillende communicatiekanalen van de onderneming, waaronder – maar niet uitsluitend – social media. Door hun deelname verklaren de deelnemers zich akkoord met het bekendmaken op van deze gegevens.
6. Elke winnaar ontvangt 1 online giftcard van bloemenservice Bloomon twv 6 medium boeketten.
7. Deelnemers aan de wedstrijd dienen op elk moment in staat te zijn om een sluitend bewijs van identiteit en leeftijd te leveren zodat Impermo dit kan controleren en mogelijk misbruik kan tegengaan.
8. Om deel te nemen aan de wedstrijd, dient u te reageren met een getagde persoon op de wedstrijdfoto.
9. U dient 18 jaar of ouder te zijn om deel te nemen aan deze wedstrijd.
10. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd.
11. Impermo NV kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor indirecte of directe schade die kunnen voorvallen ten gevolge van de deelname aan de wedstrijd.
12. Als de wedstrijd dient te worden geannuleerd, uitgesteld te worden of onderbroken te worden omwille van redenen die los staan van de wil van Impermo NV, draagt deze laatste onder geen enkele vorm de verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen daarvan.
13. De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de interne verwerking in het databestand van Impermo NV. De gecapteerde persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. U hebt inzagerecht en correctierecht zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
14. Rekening houdende met het feit dat de gegevens van de Impermo wedstrijd elektronisch verwerkt worden, aanvaarden de deelnemers dat Impermo op geen enkele manier verantwoordelijk kan gesteld worden voor fouten of technische problemen ten gevolge van problemen met het internet of technische toepassingen die plaatsvinden tijdens het doorsturen van de deelnameformulieren.
15. De deelname aan de wedstrijd houdt de volledige aanvaarding in van dit reglement. Er kunnen tijdens de wedstrijdperiode door Impermo NV wijzigingen aangebracht worden aan het reglement.

Share your home with #myimpermohome

Ook zo trots op jouw Impermo interieur? Share your home with #myimpermohome. Tag ons met @impermo en wie weet zie je jouw foto hier wel verschijnen.

Klik op onderstaande foto’s en ontdek welke Impermo producten andere interieurliefhebbers gebruikten!